Per 1 januari wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling (OVOB).

De OVOB die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd, kan zowel door natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en rechtspersonen worden toegepast. 

Bij de OVOB wordt de btw-vermindering vervangen door een omzetdrempel. Een btw-ondernemer kan kiezen voor toepassing van de OVOB als de omzet in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000 exclusief btw. Als omzet voor de berekening van de omzetgrens van € 20.000 (exclusief btw) per jaar telt mee:

  • in Nederland verrichte btw-belaste leveringen van goederen en diensten;
  • de omzet van diensten die zijn vrijgesteld van btw, omdat er sprake is van de levering van onroerende zaken, verhuur van onroerende zaken of omdat er sprake is van leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten, financiële diensten of verzekeringen- en herverzekeringsdiensten;
  • omzet waarbij de btw naar afnemers verlegd is;
  • omzet waarop het 0%-tarief is toegepast, zoals een intracommunautaire levering of export.

Overige btw-vrijgestelde omzet, zoals omzet die onder de medische vrijstelling valt, telt niet mee voor de bepaling van de omzetdrempel van € 20.000 (exclusief btw) per kalenderjaar.

Ondernemers die voor de OVOB kiezen, mogen geen btw op de facturen vermelden en hebben geen factureringsverplichting. Btw op inkopen kan niet langer in aftrek worden gebracht. Let op dat bij de keuze voor de OVOB er sprake is van sfeerovergang waarbij btw-herziening aan de orde is. Als het btw bedrag dat moet worden herzien per jaar minder is dan € 500 hoeft er geen btw te worden herzien. 

De tweede kamer heeft een motie aangenomen waardoor het in 2020 en later mogelijk blijft om jaaraangifte btw te doen. Deze mogelijkheid geldt alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen die minder dan € 20.000 aan omzet hebben. 

De keuze voor OVOB moet worden doorgegeven bij de Belastingdienst. Dit is mogelijk vanaf 1 juli 2019 en moet voor 20 november 2019 zijn gedaan.